Kilka słów o

Materiałach azbestowych

Specjalizujemy się w pracach polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest. Usługę wykonujemy szybko, solidnie i zgodnie z wymogami prawnymi. Szanując każdego Klienta podchodzimy indywidualnie starając sie sprostać stawianym wymaganiom.
W ramach procedury demontażu prowadzimy następujące działania:

 • ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
 • kosztorysy przed- i powykonawcze
 • demontaż materiału niebezpiecznego zawierającego azbest
 • zabezpieczenie, oznakowanie, załadunek i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 • przekazanie odpadów azbestowych o kodach 17 06 01* oraz 17 06 05* celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych
 • wystawienie odpowiednich oświadczeń oraz kart przekazania i ewidencji odpadów - wypełnienie wymogów formalno-administracyjnych

Oferujemy ATRAKCYJNE ceny demontażu i usuwania azbestu z terenu posesji.
Jesteśmy firmą wymienioną na liście azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (Zobacz nasz profil). Jako firma realizująca usługę polegającą na demontażu i usuwaniu materiałów zawierających azbest zostaliśmy wymienieni również w wielu programach usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu gmin następujących powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego. Mimo to usługę świadczymy na terenie całego kraju, o czym świadczą nasze referencje.

Opracowujemy także programy usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym realizujemy następujące cele, a są to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

 • w latach 2009 - 2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013 - 2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023 - 2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Jesteśmy wymienieni w gronie firm znajdujących się w bazie azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Baza stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.http://www.bazaazbestowa.gov.pl/

Ważne adresy: