Azbest, rodzaje azbestu

(w oparciu o Wikipedia.pl):

Rodzaje azbestu

azbest, rodzaj azbestu, włókna azbestu, szkodliwość azbestu Azbest to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włóknistej. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Należą do nich:

  • azbesty właściwe: azbesty serpentynowe (chryzotylowe) i amfibolowe (aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe, krokidolitowe - odmiana riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe).
  • Do minerałów azbestopodobnych należą: attapulgit, sepiolit, talk włóknisty, wollastonit, serpentynit włóknisty, antygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste.
Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna czyli fibryle.

Zastosowanie azbestu

Azbest znalazł zastosowanie w wyrobach azbestowo-cementowych, w azbestowych wyrobach włókienniczych oraz w materiałach ciernych. Do głównych zalet tego minerału mozna zaliczyć to, że:
  • Włókna i wyroby odznaczają się znaczną odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę
  • Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowany jest do wyrobu tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych.
  • Ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu jest stosowany jako materiał izolacyjny.
  • Dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie.
I dlatego wyroby azbestowo-cementowe należały do najszerzej stosowanych materiałów budowlanych. Wyrózniano:
  • azbest "miękki" - wyroby tekstylne, koce gaśnicze, płytki podłogowe PCV, masy azbestowe natryskowe.
  • azbest "twardy" - płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie, płyty "karo", rury.

Szkodliwość azbestu

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 ľm), ale cienkie (do 0,01 ľm), przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuca gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory.
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. +48 32 673 21 50, fax +48 32 673 21 50
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://www.eko-gwajm.pl