Kilka słów o

Obowiązkach prawnych

Zapraszamy się do zapoznania z materiałami:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 Grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 Sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 Października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
Ustawa z dnia 22 Grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 Grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 14 Marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 15 Września 2000 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 26 Listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 19 Czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa z dnia 28 Października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 1 Lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw