Usługi

azbestW ramach naszej podstawowej działalności realizujemy następujące zadania:
  • prowadzimy kompleksową obsługe podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami. Realizujemy w Państwa imieniu obowiązki spoczywające na wytwórcy odpadów. Przejmujemy odpowiedzialność zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21). Z nami zapominacie Państwo o problemie odpadów.

  • zbieramy odpady zgodnie z posiadaną decyzją,

  • demontaż, zbiórka oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

  • demontaż i czyszczenie instalacji przemysłowych,

  • doradztwo ADR w zakresie bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.


  • Ponadto:

  • opracowujemy programy gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych, w tym przeprowadzamy audity wewnętrzne,

  • opracowujemy wnioski dotyczące uzyskania pozwoleń na wytwarzanie oraz przetwarzanie odpadów,

  • opracowujemy wnioski dotyczące uzyskania zezwoleń na zbieranie odpadów,

  • oferujemy swoim Klientom usługe BDO, która polega na przejeciu obowiązku sporządzania kart w systemie.

EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://