Usługi

azbestW ramach naszej podstawowej działalności realizujemy następujące zadania:
  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami. Realizujemy w Państwa imieniu obowiązki spoczywające na wytwórcy odpadów. Przejmujemy pełną odpowiedzialność zgodnie z art. 27 ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21). Z nami przestajecie Państwo myśleć o problemie odpadów.
  • demontaż, zbiórka oraz transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
  • demontaż i czyszczenie instalacji przemysłowych,
  • kompostowanie odpadów organicznych według autorskiej technologii opracowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • doradztwo ADR w zakresie bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

  • Ponadto:
  • opracowujemy programy gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych, w tym przeprowadzamy audity wewnętrzne,
  • opracowujemy wnioski dotyczące uzyskania pozwoleń na wytwarzanie oraz przetwarzanie odpadów,
  • opracowujemy wnioski dotyczące uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport odzysk odpadów,
  • wykonujemy raporty oddziaływania na środowisko.

EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://