Cennik za świadczone usługi

Cena za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Uzależniona jest od ilości, składu chemicznego oraz przygotowania logistycznego.

W zakresie doradztwa ADR cena za usługę kształtuje się w zależności od wielkości postawionych zadań przed Doradcą DGSA i kształtuje się w przedziale od 150 do 300 zł netto miesięcznie. W tej cenie gwarantujemy Państwu realizację:
  • oceny zgodności realizacji przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami ustawy ADR,
  • szkoleń wewnętrznych dla pracowników przedsiębiorstwa z częstotliwością odzwierciedlającą zmiany w przepisach,
  • przygotowanie rocznego sprawozdania z działałności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych celem przedłożenia wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego,
  • przygotowanie sprawozdań powypadkowych,
  • przygotowanie planu ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://