Posiadane decyzje administracyjne

Prowadzimy działalność na podstawie:

  • prawomocnej decyzji Starosty Zawierciańskiego ROII.6233.043.2014.BS z 18 grudnia 2014r. w zakresie zbierania odpadów ( ... do pobrania ... )

  • prawomocnej decyzji Starosty Zawierciańskiego ROII.6233.044.2014.BS z 19 grudnia 2014r. w zakresie transportu odpadów. ( ... do pobrania ... )


Posiadamy również decyzję na przetwarzanie odpadów (kod odpadu: 07 02 13)
  • RO.VII/7655/16/05 z 15 lipca 2005 wydana przez Starostę Zawierciańskiego

Doradca ADRŚwiadczymy usługi w zakresie doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych na podstawie świadectwa Doradcy ADR.

Nasi Doradcy DGSA wymienieni są na liście Doradców Transportowego Dozoru Technicznego.EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://